top of page

MINDFUL

LEREN

Bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren

Heeft jouw kind last van een laag zelfbeeld, achterstand op school of moeite met leren? Vertoont het druk gedrag en is hij/zij gauw afgeleid?

Daar waar je aandacht naartoe gaat neemt automatisch de leiding. Je hersenen zijn namelijk niet in staat om bewust twee dingen tegelijk te doen. Pas als je daadwerkelijk aanwezig bent in het moment, kan je datgene dat je leert ook daadwerkelijk opslaan en waar nodig toepassen. Het heeft dus weinig zin om huiswerk te maken of voor een tentamen te leren zonder je volle aandacht bij de les te hebben.

Bijles of huiswerkbegeleiding kan je kind helpen beter te worden in schoolse vakken. Mindful Class combineert dit met een competentietraining, bijles of huiswerkbegeleiding en is volledig afgestemd op jouw (jonge) kind of puber. De training leert je kind zich met 100% aandacht te concentreren op de dingen die het doet. Dat helpt hem/haar niet alleen beter te presteren, maar ook in het dagelijkse leven te genieten, gevoelens te benoemen en toe te laten zonder te oordelen.

Mindful Class richt zich zowel op cognitieve als op persoonlijke en sociale vaardigheden. Dat maakt ons anders vergeleken met reguliere huiswerkbegeleiding en bijles.

bottom of page