top of page

MINDFUL IN DE KLAS

MINDFUL CLASS voor docenten en studenten

Amsterdamse scholen hebben een diverse populatie en daar horen diverse leerkracht vaardigheden bij. Belangrijke onderdelen daarin zijn interculturele communicatie vaardigheden en het voeren van slecht nieuws- gesprekken met ouders en leerlingen met geen westerse achtergrond.

Ervaart u team problemen in de groep en/ of de school die maar zeer lastig vallen te keren? Zorgen deze ontwikkelingen voor onrust en overlast binnen de school? Is er sprake van ontbreken van gezag? Is de communicatie tussen leerlingen onderling, tussen de leerlingen en docenten en tussen ouders en docenten van ongepaste aard? Ervaren u kinderen schooldruk of prestatiestress?  

Bij Mindful Class wordt zowel aan de persoonlijke ontwikkelingen gewerkt als aan de professionele ontwikkeling. Dit komt uw team, de leerlingen, het school/ pedagogisch klimaat van de school ten goede. 
Docenten krijgen in 8 weken kennis en vaardigheden aangereikt en aangeleerd die aansluiten bij het lesgeven op een kleurrijke school.
Leerlingen/ studenten krijgen een 10- weekse Mindfulness en burgerschapsvorming training waardoor zij meer respect voor zichzelf en hun omgeving ontwikkelen. Dit zal voor meer bewustzijn en begrip zorgen. Daardoor zullen leerlingen zichzelf en elkaar beter gaan begrijpen. Hierdoor voelen zij zich meer verbonden voelen en zullen zij lekkerder in hun vel zitten. Dit zorgt op langer termijn voor betere resultaten

"One child, one teacher, one book, one pen can change the world." 

 

Malala Yousafzai 

bottom of page